contact
18 – 22 March 2015
Bazaar | Festival identity v umění a pohybu

Alfred ve dvoře, Studio ALTA, Divadlo PONEC, Parkhotel Praha

Mezinárodní festival současného tanečního a pohybového divadla představí provokativní vize celkem čtyřiadvaceti umělců ze čtrnácti zemí střední, východní a jižní Evropy, kteří ve svých projektech zkoumali identitu v umění a pohybu, jež je hlavním tématem celého festivalu. 

BAZAAR FESTIVAL | Identity in Art and Motion

Alfred ve dvoře, Studio ALTA, Divadlo PONEC, Parkhotel Praha

An international dance and performing arts festival featuring twenty-four innovating artists from fourteen countries. The Bazaar is a showcase of research into the possibilities, directions and changes in the arts and society in the European "Eastern Belt". The unifying theme of the festival is identity in art and motion. Inspirational performances, lectures and workshops for both professionals and public.