contact

Oleg Soulimenko, Andrei Andrianov (RUS/AT): Old Chaos, New Order

BUY TICKETS

18. 3. / 20.00 / Divadlo Ponec Ponec Theatre

Dokážeme po pádu železné opony vytvořit vlastní tradici umění a performance? Jak? Musíme jejich odkaz číst a formulovat jen v kontextu západních dějin umění? Janez Janša, Markus Schinwald, Robert Steijn, Meg Stuart a Steve Paxton se podíleli na vzniku performance, která propojuje tradice s novými začátky a navrhuje nový řád v jinak zdánlivě neohraničeném, globalizovaném světě. Oslovení umělci navrhli scény či sepsali režijní pokyny pro začátek, střed nebo konec současné performance. Dva ruští performeři vytvořili představení z těchto výrazně odlišných fragmentů, z nichž každý je samostatnou vizí a navrhuje vlastní vyústění.

Oleg Soulimenko žije a pracuje ve Vídni. Studoval inženýrství na Státní technické univerzitě v Moskvě, pak se rozhodl pro uměleckou dráhu a v několika moskevských divadlech studoval tanec a performanci. V roce 1990 Soulimenko založil Saira Blanche Theatre, jehož provokativní performance představil po celém světě. Od roku 1996 do 2000 spolupracovalo divadlo Saira Blanche Theatre s vídeňským Lux Flux. Společně vyvíjeli koncept divadla bez divadla a jevištní přítomnosti bez režie. Obojí prezentoval Oleg Soulimenko na tanečních a divadelních festivalech v Evropě, USA, Kanadě a Izraeli. Spolupracoval například s Lisou Nelson, Markusem Schinwaldem, Meg Stuart, Jennifer Lacey či Stevem Paxtonem.

Andrei Andrianov je tanečník a choreograf. Od roku 1979 působil v moskevském Divadle moderního tance a pantomimy pod vedením Gedruse Mackjavichuse. Studoval moderní tanec, pantomimu, kontaktovou improvizaci, čínská bojová umění a herectví. V letech 1993-1996 společně s Olegem Soulimenkem vytvořil svérázné improvizační tanečně-performativní duo Saira Blanche Theater. Mimo to byl také 8 let členem souboru Do-Dance, který existoval při moskevské Škole dramatického umění a jehož uměleckým šéfem byl japonský choreograf Min Tanaka.

Námět, režie, performace: Oleg Soulimenko a Andrei Andrianov

Spolupracovali: Janez Janša, Steve Paxton, Markus Schinwald, Robert Steijn a Meg Stuart

Dramaturgie: Judith Staudinger

Kostýmy: Anke Philipp

Objekty: Bartholomäus Kinner

Video: Jan Machacek

Světelný design: Andreas Schwarzbauer

Hudba a nahrávky: dieb13

Produkce: Nicole Schuchardt

Asistent produkce: Zane Estere Gruntmane

————————————————————————————

ENGLISH

How can a legacy be formed from an art that can only really be written into the history of western performance and art history since the fall of the Iron Curtain?  No less than Markus Schinwald, Robert Steijn, Janez Janša, Meg Stuart, and Steve Paxton assisted with this question. The five artists were asked to develop short scenes or directions for the beginning, middle, or end of a contemporary performance piece. From these completely differently arranged performance fragments – perhaps all of them wanted to write an ending – the two Russian performers have developed their piece.

Oleg Soulimenko lives and works in Vienna. After studying engineering at the Moscow State Technical University, he decided to embark on an artistic career and trained as a dancer and performer at various theatres in Moscow. In 1990 Soulimenko founded Saira Blanche Theatre, whose provocative performances toured around the globe. From 1996 to 2000 Saira Blanche Theatre co-operated with Lux Flux, Vienna. They worked together on a method of making theatre without the theatre, of producing stage presence without directing. Within this constellation he Oleg performed all over Europe, USA, Canada and Israel at dance and theatre festivals. He has been co-operating with artists like Lisa Nelson, Markus Schinwald, Meg Stuart, Jennifer Lacey and Steve Paxton.

Andrei Andrianov is a dancer, choreographer. He began his career in 1979 at Gedrus Matskjavichus’ Modern Dance and Mime Theater in Moscow. He studied modern dance, pantomime, contact improvisation, Chinese martial arts and acting. In 1993-1996, together with Oleg Soulimenko, Andrianov was developing a specific improvised dance-performance duo, widely known as «Saira Blanche Theater». He also worked for 8 years in a “Do-Dance”company, under the artistic direction of Japanese choreographer Min Tanaka, which were based in “Theater School of Dramatic Art» (Moscow).

Concept, direction and performance: Oleg Soulimenko and Andrei Andrianov

Contributions: by Janez Janša, Steve Paxton, Markus Schinwald, Robert Steijn and Meg Stuart Dramaturgy: Judith Staudinger

Costumes: Anke Philipp

Objects: Bartholomäus Kinner

Video: Jan Machacek

Lighting design: Andreas Schwarzbauer

Music and sound recording: dieb13

Production management: Nicole Schuchardt

Production assistance: Zane Estere Gruntmane

————————————————————————————

VSTUPENKY / TICKETS