contact

The Witness Device / The Stranger Gets a Gift Service

19. 3. - 20. 3. / 24 hodin denně / mobilní sítě / all day event / mobile networks

V průběhu celého Festivalu Bazaar se skupina umělců, akademiků, moderátorů a diváků stane účastníky anonymní výměny textových zpráv. Každý z účastníků tak bude svědkem dojmů a myšlenek nějaké přidělené, ale neznámé osoby, která mu bude virtuálním společníkem po celý den.

Konec této výměny zpráv bude začátkem dalšího procesu: člověk, který se komunikace samotné nezúčastnil, si bude moci textové zprávy prohlédnout a pokusit se vysvětlit interakce, k nimž došlo. Co uvidí? Co odkryje společnost svědků? A jak tuto mnohookou bytost uvidí náhodní kolemjdoucí. 

Jestli se chcete projektu The Witness Device zúčastnit, přihlaste se prosím na e-mail: the.stranger.gets.a.gift@gmail.com

Koncept a průběh: Cristina Maldonado

Dramaturgie: Sodja Lotker

Autor: Morgan Childs

Asistent a Art Map: Susanne Kass

Design: Leyla Gabbasova

————————————————————————————

ENGLISH

Over the course of the Bazaar Festival, a group of artists, academics, presenters, and audience members will take part in the anonymous exchange of mobile phone messages. Each person will bear witness to the perceptions and thoughts of an assigned stranger, who will (in turn) virtually accompany them throughout their day.

At the end of this exchange, a second process of witnessing will begin: An outsider to the message exchange will examine the messages and attempt to interpret the interactions contained within them. What will this person perceive? What is revealed by that community of witnesses? How does this many-eyed being look to a casual passerby?

If you would like to participate in The Witness Device please send us an e-mail to the.stranger.gets.a.gift@gmail.com

Concept and action: Cristina Maldonado

Dramaturgy: Sodja Lotker

Writer: Morgan Childs

Asistent and Art Map: Susanne Kass

Design: Leyla Gabbasova