contact

Willy Prager (BG): Victory Day

BUY TICKETS

Willy Prager (BG)

19. 3. / 20:00 / Studio ALTA / v angličtině / in English

Ulice vře. Burácivý hluk vzpoury. Jeviště zahalené v mlze. Jekot výstražných sirén. Kolem se prožene dálkově ovládané policejní auto, malá helikoptéra bzučí, snáší se a vznáší: nastal Den Vítězství? Willy Prager, Iva Sveshtarova and Galina Borissova dobývají divadlo jako povstalci i baviči. Revoluci ale neinscenují. Rozloží jí na součástky, na gesta, slogany, pózy – v performativní mašinérii znaků a symbolů protestu. Otázkou zůstává, zda se z jeviště tyto znaky a symboly revoluce přenesou i do hlediště a jaké emoce – od nadšení po zklamání – spustí.

Willy Prager je nezávislý umělec, absolvent Theatre-Studio 4xC v Sofii. Na bulharské Univerzitě v Plovdivu vystudoval Synthetic Stage Arts, na berlínské Universität der Künste vystudoval program Solo/Dance/Authorship. Jako performer spolupracoval s umělci jako například Nikolay Georgiev, Ivo Dimchev, David Zambrano, deufert&plishke, Thomas Lehmen, Dalija Acin či Maren Strack. Často také spolupracuje s Ivou Sveshatrovou. Za performanci Victory Day získal v roce 2013 na festivalu ImPulsTanz cenu diváků. Je spoluzakladatelem Antistatic – Festivalu současného tance a performance v Sofii, Nomad Dance Academy a nadace Brain Store Project.

Iva Sveshtarova je umělkyně a performerka narozená v Sofii. Absolvovala Theatre-Studio 4xC a Synthetic Stage Arts na Univerzitě v Plovdivu. Nedávno dokončila magisterské studium choreografie a performance na Institut für Angewandte Theaterwissenschaft v Giessenu. Zajímá se především o současný tanec a divadlo. Pracovala s režiséry a choreografy jako jsou například Nikolay Georgiev, Filipe Pereira, Galina Borissova, deufert&plischke, Thomas Lehmen, Ani Vaseva, Maren Strack, Anna Dankova, Verena Billinger a Sebastian Schulz. Je spoluzakladatelkou Nomad Dance Academy a Antistatic – Festivalu současného tance a performance v Sofii.

Galina Borissova pracuje jako tanečnice a choreografka. Poprvé na sebe upoutala pozornost v roce 1996 na American Dance Festival, kde se zúčastnila Mezinárodního rezidenčního programu pro choreografy. V roce 1998 obdržela na Mezinárodní soutěži pro choreografy v Groningenu první cenu za performanci s názvem A Never Ending Story. Za sólo v Juanita Hildegard Bo získala v roce 2006 v Bělehradě zlatou medaili. Je autorkou knihy Dance Images and Artistic Preferences.

Performeři: Iva Sveshtarova,Willy Prager and Galina Borissova

Spolupráce: Iva Sveshtarova

Hudba: Emilian Gatsov-Elbi

Dramaturgický dohled: Angelina Georgieva

Poradce: Galina Borisoova

Mistr světel: Lutz Deppe

Produkce: HZT-Berlin,Tanztage-Berlin, Goethe-Institut Bulgarien, Willy Prager

————————————————————————————

ENGLISH

The street is seething. The sound of rebellion thunders. Wafts of mist on the stage. The noise of alarm horns. A remote-controlled police car races by, a small helicopter hums, going up and down: the day of victory? Willy Prager, Iva Sveshtarova and Galina Borissova seize the theatre both as insurgents and as entertainers. However, they don’t re-enact the revolution but break it down into its component parts, into gestures, slogans, poses – like a performative machinery of signs and symbols of protest. The question is whether the signs and symbols of a revolution will transfer from the stage to the auditorium and which emotions ranging from enthusiasm to disappointment will be triggered there.

Willy Prager - independent artist, graduate of Theatre-studio „4XC“-Sofia. He has completed „Synthetic Stage Arts“ at the University of Plovdiv, Bulgaria and MA SODA in HZT, University of art Berlin. As a performer he worked with Nikolay Georgiev, Ivo Dimchev, David Zambrano, deufert&plishke, Thomas Lehmen, Dalija Acin, Maren Strack etc. Willy Prager often collaborates with Iva Sveshatrova. With the performance The victory day, Willy was awarded the audience price Jardin d'Europe at Inpulstnazfestival 2013. Prager is a co–founder of Antistatic - Festival for Contempora Frory Dance and Performance in Sofia, Nomad Dance Academy and Brain Store Project foundation.

Iva Sveshtarova is an artist and performer born in Sofia, Bulgaria. She graduated from Theatre - Studio 4XC and Synthetic Stage Arts at the University of Plovdiv, Bulgaria. Iva has recently completed MA in Choreography and Performance at the Institute for Applied Theatre Studies in Giessen, Germany.  Her interests and activities are mainly in the field of contemporary dance and theatre. She has worked with directors and choreographers such as Nikolay Georgiev, Filipe Pereira, Galina Borissova, deufert&plischke, Thomas Lehmen, Ani Vaseva, Maren Strack, Anna Dankova, Verena Billinger & Sebastian Schulz. Iva Sveshtarova is co-founders of the Nomad Dance Academy and Antistatic – Festival for Contemporary Dance and Performance in Sofia.

Galina Borissova works as dancer and choreographer. Her work first attracted attention at the American Dance Festival 1996, where she participated in the International Choreographers' Residency Program. In 1998 she received first prize for her performance "A Never Ending Story" at the International Competition for Choreographers in Groningen. Galina received golden medal for her solo Juanita Hildegard Bo in Belgrade for the best solo performer (2006). She is an author of the book Dance Images and Artistic Preferences.

Performing: Iva Sveshtarova,Willy Prager and Galina Borissova

In collaboration with: Iva Sveshtarova

Music: Emilian Gatsov-Elbi

Dramaturgical advisor: Angelina Georgieva

Advisor: Galina Borisoova

Light designer: Lutz Deppe

Production: HZT-Berlin,Tanztage-Berlin, Goethe-Institut Bulgarien, Willy Prager