contact

Andrius Katinas (LT): Work

BUY TICKETS

19. 3. / 18:00 / Alfred ve dvoře

Andrius Katinas konfrontuje práci jako výrobu produktu s osamělostí tvořícího umělce ve zkušebně. Konfrontace práce a tvorby odhalí, jak rozporuplně jsou propojeny, probouzí se vzpomínky na momenty vykořisťování, otázky výkonu, stejně jako se rozjitřují osobní vzpomínky a roztáčí proces sebereflexe. Katinas portrétuje lidskou bytost jako krajinu v pohybu, jako tektonickou strukturu. Svou pozornost upíná na charakteristické rysy “líného těla” a na utváření identity skrz práci coby osobní univerzum.

Andrius Katinasje litevský tanečník žijící ve Finsku. Studoval divadlo a taneční umění na litevské Hudební a divadelní akademii a na Divadelní akademii ve Finsku. Od roku 1999 pracuje jako performer a choreograf jak ve Finsku, tak v Litvě. Rozvíjí možné způsoby umělecké spolupráce a soustavně hledá nové přístupy a pohledy na taneční tvorbu. 

————————————————————————————

ENGLISH

Tectonic fracture and fusion arise as Andrius Katinas confronts work as a means of production with the lonely personal experience of creating in the studio. These starting points evoke reminiscences of exploitation, questions of efficiency but also personal memories and self-reflection. Katinas creates a portrait of a human as a landscape of structures, focusing on the aspects of the “lazy body” and the construction of identity through labour as a personal universe.

Andrius Katinas is a Lithuanian dance artist based in Finland. He studied theatre and dance arts at Lithuanian Academy of Music and Theatre and at the Theatre Academy of Finland. Since 1999 he has been actively working as a performer and a choreographer both in Finland and Lithuania. His main focus lies in different modes of collaboration and continuous search of new approaches and perspectives in dance making.

Idea and performance: Andrius Katinas

Assistance: Saara Töyrylä

Text: Mladen Stilinovic (Praise of Laziness)

Music: Onutė Narbutaitė (Symphonia Secunda von Tres Dei Matris Symphoniae)

Production: Zodiak – Center for New Dance, Finland